ผู้เขียน หัวข้อ: บริหารส่วนตำบลภูเวียง  (อ่าน 6422 ครั้ง)

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
บริหารส่วนตำบลภูเวียง
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:26:24 AM »
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:46:34 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:29:11 AM »
ส่วนบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:46:53 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:31:46 AM »
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง     นายจรัส แสงพันธ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:05:18 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:33:05 AM »
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง     นางกันทิมา แก้วภิรมย์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:07:28 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:34:32 AM »
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง     นายวิสิฐศักดิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:07:41 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:35:22 AM »
เรขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง     นายวิสิฐศักดิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:08:26 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:41:30 AM »
กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:47:11 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:42:24 AM »
หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  นายอนุวัตร ช่างทา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:09:12 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 05:43:33 AM »
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญขีองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  นางสาววรรณา พิมพ์สิงห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:09:49 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:10:52 AM »
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง นางนภัทร ศิริวงษ์

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:11:43 AM »
เจ้าพนักงานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  นายวุฒิภัทร หมวดดารักษ์ 

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:13:05 AM »
นักวิชาการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง นางนันท์ลินี แซงศรีนวล

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:14:18 AM »
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2019, 08:47:27 AM โดย Administrator »

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:15:28 AM »
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง นางจิราภรณ์ มีนอก

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:16:53 AM »
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง นางสาวเบญจมาส ทุมสุด

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:17:51 AM »
พัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  นายคมกฤษ แสงฤทธิ์

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:18:45 AM »
เจ้าหน้าที่ป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  เจ้าหน้าที่ป้องกัน

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:19:33 AM »
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  นายสุทธิดล นามบัณฑิต

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:20:30 AM »
เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง

Administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 47
  • ดูรายละเอียด
Re: บอร์ดผู้บริหาร อบต ภูเวียง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2019, 08:21:16 AM »
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห็ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง  นางสาวจันทร์เพ็ญ ประจันตะเสน