กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 4
1
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีปี2562
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2018, 11:26:07 AM »
กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีปี2562
2
ข่าวประชาสัมพันธ์ / จดหมายข่าวภาษีปี 2562
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2018, 10:56:47 AM »
จดหมายข่าวภาษีปี 2562
3
อบต.ภูเวียง  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง1 เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2018, 01:40:06 PM »
ระเบียบข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
5
ข่าวประกวดราคา / การเผยแพร่การคำนวนราคากลาง
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง1 เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2018, 03:15:01 PM »
ประจำปีงบประมาณ2561
6
ข่าวประชาสัมพันธ์ / การใช้จ่ายงบประมาณในรอบ12 เดือน
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง1 เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2018, 04:03:55 PM »
รายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสรุกผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ12 เดือน
7
ข่าวประชาสัมพันธ์ / การใช้จ่ายงบประมาณในรอบ6 เดือน
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง1 เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2018, 03:58:31 PM »
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ไตรมาสที่1และไตรมาสที่2
8
ข่าวประกวดราคา / ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง1 เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2018, 03:13:23 PM »
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ...ขออภัย...เวบไซต์ อบต.ภูเวียงมีปัญหาไม่สามารถลงได้ในเวลาอันควร
9
ข่าวประชาสัมพันธ์ / .รายการกำกับติดตามการดำเนินงานงานร
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง2 เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2018, 01:02:32 PM »
.รายการกำกับติดตามการดำเนินงานงานรอบ 6 เดือนประจำปี2561
10
ข่าวประกวดราคา / สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย กองคลัง2 เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2018, 12:44:41 PM »
สขร.1 ประจำปีงบประมาณ2561
หน้า: [1] 2 3 4