แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - กองคลัง

หน้า: [1] 2
Filename Downloads ข้อความ Posted
2 บันทึกข้ออนุมัติติดตามและประเมินผลโครงการแผน 60-62.doc 73 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
3 บันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการแผน 60-62(4).doc 72 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
4 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการแผน 60-62 (3).doc 73 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
5 ระเบียบวาระการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการแผน 60-62.doc 68 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
6 รายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลโครงการแผน 60-62 (2).doc 75 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
DSCN0211.JPG 232 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
DSCN0211.JPG 253 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
1 กำหนดการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการแผน 60-62.doc 70 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
ข้อมูลรายจ่ายมระจำปีรอบ 6 เดือน.xlsx 13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ6เดือ มิถุนายน 30, 2019, 06:56:34 PM
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี2561.xlsx 11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561 มิถุนายน 30, 2019, 06:58:04 PM
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.doc 15 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม62 มิถุนายน 30, 2019, 09:48:51 PM
จดหมายข่าวภาษีปี2562.doc 75 จดหมายข่าวภาษีปี 2562 พฤศจิกายน 23, 2018, 10:56:47 AM
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.doc 11 ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง62 มิถุนายน 30, 2019, 09:50:25 PM
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีปี2562.docx 77 กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีปี2562 พฤศจิกายน 23, 2018, 11:26:07 AM
CCF07112561.pdf 77 การแสดงเจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร พฤศจิกายน 13, 2018, 02:45:41 PM
CCF07112561_0001.pdf 70 การแสดงเจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร พฤศจิกายน 13, 2018, 02:45:41 PM
CCF07112561_0002.pdf 74 การแสดงเจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร พฤศจิกายน 13, 2018, 02:45:41 PM
DSCN0007 (1).JPG 72 การแสดงเจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร พฤศจิกายน 13, 2018, 02:45:41 PM
DSCN0696.JPG 77 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พฤศจิกายน 14, 2018, 09:59:33 AM
DSCN0694.JPG 71 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พฤศจิกายน 14, 2018, 09:59:33 AM
หน้า: [1] 2