แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - กองคลัง

หน้า: [1] 2
Filename Downloads ข้อความ Posted
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.doc 34 .....การขัดกันแห่งผลประโยชน์62 มิถุนายน 30, 2019, 09:53:21 PM
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.doc 27 ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง62 มิถุนายน 30, 2019, 09:50:25 PM
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.doc 30 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม62 มิถุนายน 30, 2019, 09:48:51 PM
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี2561.xlsx 30 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561 มิถุนายน 30, 2019, 06:58:04 PM
ข้อมูลรายจ่ายมระจำปีรอบ 6 เดือน.xlsx 33 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ6เดือ มิถุนายน 30, 2019, 06:56:34 PM
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี62.xlsx 35 .แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มิถุนายน 30, 2019, 06:55:14 PM
สขร.พ.ค.62.xlsx 32 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ62 มิถุนายน 30, 2019, 06:18:15 PM
เมย.62.xlsx 30 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ62 มิถุนายน 30, 2019, 06:17:41 PM
สขร.มี.ค 62.xlsx 30 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ62 มิถุนายน 30, 2019, 06:16:22 PM
สขร.ก.พ 62.xlsx 28 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ62 มิถุนายน 30, 2019, 06:15:13 PM
สขร.ม.ค.62.xlsx 25 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุเดื มิถุนายน 30, 2019, 06:14:23 PM
สขร. ธ.ค.61.xlsx 33 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุเดื มิถุนายน 30, 2019, 06:13:35 PM
สขร.พ.ย 61.xlsx 35 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุเดื มิถุนายน 30, 2019, 06:12:01 PM
สขร.ต.ค.2561.xls 69 .สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุเดื มิถุนายน 30, 2019, 06:10:41 PM
ประกาศจัดซื้อ.pdf 62 .ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี62 มิถุนายน 30, 2019, 06:08:32 PM
แผนจัดซื้อพัสดุ.pdf 32 .แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัหาพัสดุปี62 มิถุนายน 30, 2019, 06:04:47 PM
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีปี2562.docx 102 กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีปี2562 พฤศจิกายน 23, 2018, 11:26:07 AM
จดหมายข่าวภาษีปี2562.doc 99 จดหมายข่าวภาษีปี 2562 พฤศจิกายน 23, 2018, 10:56:47 AM
รูปประชาคม.docx 88 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พฤศจิกายน 22, 2018, 02:56:26 PM
1 กำหนดการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการแผน 60-62.doc 85 แผนการดำเนินงานประจำปี2561 พฤศจิกายน 14, 2018, 02:15:45 PM
หน้า: [1] 2