องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง

General Category => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: กองคลัง1 ที่ พฤศจิกายน 15, 2018, 04:03:55 PM

หัวข้อ: การใช้จ่ายงบประมาณในรอบ12 เดือน
เริ่มหัวข้อโดย: กองคลัง1 ที่ พฤศจิกายน 15, 2018, 04:03:55 PM
รายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสรุกผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ12 เดือน